Sněmovní tisk 140
Návrh novely zákona o Fondu dětí a mládeže

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Jiří Karas, Pavel Dostál) předložila sněmovně návrh zákona 26. 2. 1997.
Zástupce navrhovatele: Karas Jiří Dostál Pavel.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 140/0 dne 28. 2. 1997.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 4. 3. 1997. Vláda zaslala stanovisko 28. 3. 1997. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 28. 3. 1997 jako tisk 140/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 19. 2. 2004 návrh zákona Senátu jako tisk 1997/82, dokument 1997/82/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 2. 2005 stanovil garančním výborem Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu (Jan Benda) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing.  Jaroslav Jurečka).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 5. 11. 1997 a přijal usnesení č. 1997/57, které bylo rozdáno jako tisk 1997/82/2 (schvaluje).
  • Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu projednal návrh dne 6. 11. 1997 a přijal usnesení č. 1997/73, které bylo rozdáno jako tisk 1997/82/1 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 12. 11. 1997 na 1997/9. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 1997/136).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 19. 11. 1997.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 3. 12. 1997.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 3. 12. 1997.

Zákon vyhlášen 16. 12. 1997 ve Sbírce zákonů v částce 102 pod číslem 307/1997 Sb.Hesla věcného rejstříku: Fond dětí a mládeže

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Politika

Deskriptory EUROVOCu: mladý člověk, nemovitý majetek, nezisková organizace, předmět podnikání, veřejný majetekISP (příhlásit)