Sněmovní tisk 122
Návrh novely zákona o sociálním zabezpečení

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 23. 1. 1997.
Zástupce navrhovatele: Vodička Jindřich.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 122/0 dne 24. 1. 1997.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 23. 1. 1997. Určil zpravodaje: Ing. Karel Nejezchleb a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

 • 1

  Čtení proběhlo 26. 2. 1997 na 8. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 235).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 14. 5. 1997 na 11. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 14. 5. 1997 na 11. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 122/2, který byl rozeslán 15. 5. 1997 v 15:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 22. 5. 1997 na 11. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 361).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 18. 2. 2004 návrh zákona Senátu jako tisk 1997/45, dokument 1997/45/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 2. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (RNDr.  Luděk Zahradníček).

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 4. 6. 1997 a přijal usnesení č. 1997/11, které bylo rozdáno jako tisk 1997/45/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 11. 6. 1997 na 1997/4. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 1997/83).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 13. 6. 1997.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 17. 6. 1997.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 18. 6. 1997.

Zákon vyhlášen 26. 6. 1997 ve Sbírce zákonů v částce 48 pod číslem 133/1997 Sb.Hesla věcného rejstříku: Zabezpečení sociální

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Peněžnictví a pojišťovnictví, Politika, Pracovní síla

Deskriptory EUROVOCu: důchodce, důchodový plán, sociální zabezpečení, životní minimum, zvláštní dávkyISP (příhlásit)