Sněmovní tisk 121
Návrh novely zákona o důchodovém pojištění a z. č. 582/91 Sb

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 23. 1. 1997.
Zástupce navrhovatele: Vodička Jindřich.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 121/0 dne 24. 1. 1997.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 23. 1. 1997. Určil zpravodaje: Václav Krása a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

 • 1

  Čtení proběhlo 26. 2. 1997 na 8. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 234).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 13. 5. 1997 na 11. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 13. 5. 1997 na 11. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 121/2, který byl rozeslán 15. 5. 1997 v 18:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 23. 5. 1997 na 11. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 370).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 18. 2. 2004 návrh zákona Senátu jako tisk 1997/44, dokument 1997/44/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 2. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (Milan Štěch).

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 4. 6. 1997 a přijal usnesení č. 1997/12, které bylo rozdáno jako tisk 1997/44/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 11. 6. 1997 na 1997/4. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 1997/84).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 13. 6. 1997.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 17. 6. 1997.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 18. 6. 1997.

Zákon vyhlášen 26. 6. 1997 ve Sbírce zákonů v částce 48 pod číslem 134/1997 Sb.Hesla věcného rejstříku: Důchody, Rehabilitace, Zabezpečení sociální

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Peněžnictví a pojišťovnictví, Politika, Pracovní síla, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: důchodový plán, invalidní pojištění, osoba samostatně výdělečně činná, podmínky pro odchod do důchodu, předčasný důchod, sociální zabezpečeníISP (příhlásit)