Sněmovní tisk 54
Návrh novely zákona o ověřování opisů, listin a podpis

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 27. 8. 1996.
Zástupce navrhovatele: Ruml Jan.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 54/0 dne 3. 9. 1996.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 12. 9. 1996. Určil zpravodaje: Mgr. Jaroslav Orel a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 4. 10. 1996 na 5. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 91).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 11. 12. 1996 na 7. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 11. 12. 1996 na 7. schůzi.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 20. 12. 1996 na 7. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 200).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 18. 2. 2004 návrh zákona Senátu jako tisk 1997/4, dokument 1997/4/0.

 • O

  Organizační výbor dne 3. 2. 2005 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (Ing.  Jarmila Filipová).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 15. 1. 1997 a přijal usnesení č. 1997/505, které bylo rozdáno jako tisk 1997/4/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 24. 1. 1997 na 1997/1. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 1997/13).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 30. 1. 1997.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 13. 2. 1997.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 14. 2. 1997.

Zákon vyhlášen 24. 2. 1997 ve Sbírce zákonů v částce 4 pod číslem 15/1997 Sb.Hesla věcného rejstříku: Správa obcí a měst, Správa státní

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: místní orgány státní správy, úřední dokumentISP (příhlásit)