Sněmovní tisk 455
M. Kapouna ve věci výskytu nepovolených reklam

Dokument

Autor: Miroslav Kapoun

Úplný název: Interpelace poslance Miroslava Kapouna na ministra dopravy a spojů M. Římana ve věci výskytu nepovolených reklam
Adresát: Ing. Martin Říman
Podáno dne: 18. 12. 1997
Odesláno adresátovi: 23. 12. 1997
O zařazení na schůzi požádáno dne: 12. 5. 1998

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 13. 5. 1998 jako tisk 455/0.


  • PS

    Interpelace projednána dne: 14. 5. 1998 na 25. schůzi
    Sněmovna vyslovila s odpovědí nesouhlas (usnesení č. 781).Deskriptory EUROVOCu: bezpečnost dopravy, dálnice, propagace, silniční síťISP (příhlásit)