Sněmovní tisk 440
Návrh na vydání zákona o povinném pojištění odpovědnosti...

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Karel Machovec, Zdeněk Škromach) předložila sněmovně návrh zákona 3. 4. 1998.
Zástupce navrhovatele: Machovec Karel a Škromach Z..

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona se připravuje k rozeslání poslancům jako sněmovní tisk 440/0.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 7. 4. 1998. Vláda zaslala stanovisko 5. 5. 1998. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 5. 5. 1998 jako tisk 440/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

  • O

    Návrh zákona 13. 5. 1998 vzat zpět.Deskriptory EUROVOCu: motorové vozidlo, pojištění motorových vozidel, pojištění zákonné odpovědnosti, pojišťovna, povinné pojištěníISP (příhlásit)