Sněmovní tisk 431
Návrh novely občanského zákoníku

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 20. 3. 1998.
Zástupce navrhovatele: Černý Jan.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona se připravuje k rozeslání poslancům jako sněmovní tisk 431/0.

  • O

    Návrh zákona 1. 4. 1998 vzat zpět.Deskriptory EUROVOCu: bydlení, bytová politika, družstevní dům, pronájem, pronájem nemovitosti, vypovědění smlouvyISP (příhlásit)