Sněmovní tisk 407
P.Dostála ve věci tzv. Zemanova kufříku

Dokument

Autor: Pavel Dostál

Úplný název: Interpelace poslance Pavla Dostála na předsedu vlády J. Tošovského ve věci tzv. Zemanova Kufříku
Adresát: Doc. Ing. Josef Tošovský
Podáno dne: 6. 1. 1998
Odesláno adresátovi: 12. 1. 1998
O zařazení na schůzi požádáno dne: 11. 2. 1998

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 18. 2. 1998 jako tisk 407/0.


  • PS

    Interpelace projednána dne: 26. 3. 1998 na 23. schůzi
    Výsledek hlasování: Bez usneseníDeskriptory EUROVOCu: dezinformace, státní tajemství, tajná službaISP (příhlásit)