Sněmovní tisk 392
J.Bláhy ve věci privatizace bytového fondu s.r.o.REPO

Dokument

Autor: Jan Bláha

Úplný název: Interpelace poslance Jana Bláhy na ministra financí I. Pilipa ve věci privatizace bytového fondu ve vlastnictví s.r.o. REPO
Adresát: Ing. Ivan Pilip
Podáno dne: 17. 10. 1997
Odesláno adresátovi: 22. 10. 1997
O zařazení na schůzi požádáno dne: 29. 1. 1998

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 30. 1. 1998 jako tisk 392/0.


  • PS

    Interpelace projednána dne: 5. 2. 1998 na 20. schůzi
    Sněmovna vyslovila s odpovědí nesouhlas (usnesení č. 639).Deskriptory EUROVOCu: bydlení, převod vlastnictví, privatizace, zrušení společnostiISP (příhlásit)