Sněmovní tisk 378
Návrh zákona o telekomunikacích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Ing. Anton Zima předložil sněmovně návrh zákona 20. 1. 1998.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 378/0 dne 21. 1. 1998.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 21. 1. 1998.

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: komunikační systém, obchodní licence, ochrana komunikací, telekomunikace, telekomunikační politika, telekomunikační technikaISP (příhlásit)