Sněmovní tisk 360
Návrh novely z. o úpravě majetkových vztahů v družstvech...

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 18. 12. 1997.
Zástupce navrhovatele: Lux Josef.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 360/0 dne 23. 12. 1997.
    Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 5. 1. 1998. Určil zpravodaje: Ing. Karel Mach a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

  • 1

    1. Čtení proběhlo 25. 3. 1998 na 23. schůzi. Návrh zákona zamítnut.Hesla věcného rejstříku: Družstva, Pozemkový fond, Vztahy vlastnické

Deskriptory EUROVOCu: cenné papíry, družstvo, nabytí vlastnictví, vlastnický podíl, zemědělské družstvoISP (příhlásit)