Sněmovní tisk 34
Návrh novely vodního zákona

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P PS PS

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 14. 8. 1996.
Zástupce navrhovatele: Skalický Jiří.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 18. 2. 2004 návrh zákona Senátu jako tisk 1997/2, dokument 1997/2/0.

 • O

  Organizační výbor dne 3. 2. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing.  Karel Burda) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (RNDr. Jitka Seitlová), Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (Ing. Vlastimil Šubrt), Ústavně-právní výbor (JUDr. Richard Falbr).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 15. 1. 1997 a přijal usnesení č. 1997/501, které bylo rozdáno jako tisk 1997/2/2 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 15. 1. 1997 a přijal usnesení č. 1997/501, které bylo rozdáno jako tisk 1997/2/3 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 15. 1. 1997 a přijal usnesení č. 1997/502, které bylo rozdáno jako tisk 1997/2/4 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 15. 1. 1997 a přijal usnesení č. 1997/503, které bylo rozdáno jako tisk 1997/2/6.
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 16. 1. 1997 a přijal usnesení č. 1997/502, které bylo rozdáno jako tisk 1997/2/2/1 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 23. 1. 1997 a přijal usnesení č. 1997/503, které bylo rozdáno jako tisk 1997/2/5 společné usnesení 1 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 23. 1. 1997 a přijal usnesení č. 1997/502, které bylo rozdáno jako tisk 1997/2/5 společné usnesení 2 (pozměňovací návrhy).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 23. 1. 1997 a přijal usnesení č. 1997/503, které bylo rozdáno jako tisk 1997/2/5 společné usnesení 3 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 23. 1. 1997 na 1997/1. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 1997/9).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 31. 1. 1997 poslancům jako tisk 34/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 31. 1. 1997 poslancům jako tisk 34/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 28. 2. 1997 na 8. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 491, usnesení č. 268).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 3. 3. 1997.
  Prezident zákon nepodepsal a 17. 3. 1997 vrátil zpět sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Hlasování o zákonu vráceném prezidentem proběhlo 2. 4. 1997 na 10. schůzi.
  Vrácený návrh zákona zamítnut.Hesla věcného rejstříku: Vodohospodářství

Deskriptory EUROVOCu: ochrana vod, pitná voda, povodeň, prevence znečištění, vodní tok, vodní zdrojeISP (příhlásit)