Sněmovní tisk 337
Návrh zákona o převodu zemědělských a lesních pozemků

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 20. 11. 1997.
Zástupce navrhovatele: Lux Josef.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 337/0 dne 21. 11. 1997.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 20. 11. 1997. Určil zpravodaje: Ing. Karel Mach a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 10. 12. 1997 na 17. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 597).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona 12. 1. 1998 vzat zpět.Hesla věcného rejstříku: Daně a poplatky, Politika agrární, Pozemkový fond, Vztahy vlastnické

Deskriptory EUROVOCu: daň z převodu nemovitosti, daň z převodu vlastnictví, osvobození od daní, převod vlastnictví, privatizace, půda ve vlastnictví státu, veřejný majetek, vlastnictví, vlastnictví lesů, zemědělská půdaISP (příhlásit)