Sněmovní tisk 327
Návrh z. o úpravě právních vztahů k částem národního majetku

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 11. 11. 1997.
Zástupce navrhovatele: Kraus Michal a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 327/0 dne 13. 11. 1997.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 14. 11. 1997. Vláda zaslala stanovisko 12. 12. 1997. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 12. 12. 1997 jako tisk 327/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 5. 1. 1998. Určil zpravodaje: RNDr. Tomáš Páv a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 26. 2. 1998 na 20. schůzi. Návrh zákona vrácen.Hesla věcného rejstříku: Sdružení občanská, Vztahy vlastnické

Deskriptory EUROVOCu: nemovitý majetek, občanskoprávní sdružení, převod vlastnictví, privatizace, veřejný majetek, vlastnictvíISP (příhlásit)