Sněmovní tisk 308
Novela zákona o úpravě vlastnických vztahů k půdě

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 21. 10. 1997.
Zástupce navrhovatele: Lux Josef.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 308/0 dne 23. 10. 1997.

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 5. 11. 1997. Určil zpravodaje: Ing. Karel Mach a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

  • 1

    1. Čtení proběhlo 10. 12. 1997 na 17. schůzi. Návrh zákona zamítnut (usnesení č. 596).Hesla věcného rejstříku: Církev, Majetek České republiky, Pozemkový fond, Vztahy vlastnické

Deskriptory EUROVOCu: církev, převod vlastnictví, veřejný majetek, vlastnictví, zemědělská nemovitost, zemědělská půdaISP (příhlásit)