Sněmovní tisk 286
Návrh novely zákona o loteriích a jiných podobných hrách

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Michaela Šojdrová, Jan Kasal, Jan Grůza, Vladimír Procházka, Věnceslav Lukáš, Jiří Karas, Josef Borák, Libor Ambrozek, Vilém Holáň, Pavel Šafařík) předložila sněmovně návrh zákona 25. 9. 1997.
Zástupce navrhovatele: Šojdrová Michaela a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 286/0 dne 26. 9. 1997.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 30. 9. 1997. Vláda zaslala stanovisko 31. 10. 1997. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 31. 10. 1997 jako tisk 286/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 5. 11. 1997. Určil zpravodaje: Ing. Vlastimil Tlustý, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 3. 12. 1997 na 17. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 580).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 100 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 26. 3. 1998 na 23. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 26. 3. 1998 na 23. schůzi.

 • 3

  Návrh zákona 2. 4. 1998 vzat zpět.Hesla věcného rejstříku: Loterie

Deskriptory EUROVOCu: hazardní hry, herna, právní předpisy místní správyISP (příhlásit)