Sněmovní tisk 281
Návrh zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Jiří Karas, Jozef Wagner) předložila sněmovně návrh zákona 5. 9. 1997.
Zástupce navrhovatele: Karas Jiří, Wagner Jozef.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 281/0 dne 8. 9. 1997.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 10. 9. 1997. Vláda zaslala stanovisko 9. 10. 1997. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 9. 10. 1997 jako tisk 281/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 15. 10. 1997. Určil zpravodaje: RNDr. Tomáš Páv a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh zákona vzat zpět 30. 1. 1998.Deskriptory EUROVOCu: finanční kontrola, kontrolní moc, kontrolní úřad, správní kontrolaISP (příhlásit)