Sněmovní tisk 254
Návrh na změnu a doplnění zákona č. 247/1995 Sb., o volbách

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 17. 7. 1997.
Zástupce navrhovatele: Marvanová Hana a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 254/0 dne 23. 7. 1997.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 23. 7. 1997. Vláda zaslala stanovisko 22. 8. 1997. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 22. 8. 1997 jako tisk 254/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 3. 9. 1997. Určil zpravodaje: RNDr. Libor Kudláček a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh zákona vzat zpět 3. 2. 1998.Deskriptory EUROVOCu: ministr, náhradník, poslanec parlamentu, poslanecký mandátISP (příhlásit)