Sněmovní tisk 233
Jana Bláhy ve věci odtěžení vrchu "Farářka"

Dokument

Autor: Jan Bláha

Úplný název: Interpelace poslance Jana Bláhy na ministra životního prostředí Jiřího Skalického, ministra pro místní rozvoj Jaromíra Schneidera a ministra pro průmysl a obchod Vladimíra Dlouhého ve věci odtěžení vrchu "Farářka"
Adresát: Ing. Vladimír Dlouhý, CSc.
Podáno dne: 14. 3. 1997
Odesláno adresátovi: 20. 3. 1997
O zařazení na schůzi požádáno dne: 23. 6. 1997

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 26. 6. 1997 jako tisk 233/0.


  • PS

    Interpelace projednána dne: 3. 7. 1997 na 12. schůzi
    Sněmovna vyslovila s odpovědí nesouhlas (usnesení č. 405).Deskriptory EUROVOCu: těžba uhlí, těžební průmysl, vliv na životní prostředíISP (příhlásit)