Sněmovní tisk 204
V.Filipa ve věci prodeje samopalů Sa58 ze zásob Policie ČR

Dokument

Autor: JUDr. Vojtěch Filip

Úplný název: Interpelace poslance Vojtěcha Filipa na ministra vnitra Jana Rumla ve věci prodeje samopalů Sa58 ze zásob Policie ČR a komisionářské smlouvy na odprodej či zprostředkování prodeje všech přebytků z rezortu Ministerstva vnitra ČR
Adresát: Jan Ruml
Podáno dne: 28. 3. 1997
Odesláno adresátovi: 2. 4. 1997
O zařazení na schůzi požádáno dne: 16. 5. 1997

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 5. 6. 1997 jako tisk 204/0.


  • PS

    Interpelace projednána dne: 3. 7. 1997 na 12. schůzi
    Výsledek hlasování: Bez usneseníDeskriptory EUROVOCu: obchod se zbraněmi, policie, zástupce na proviziISP (příhlásit)