Sněmovní tisk 193
Návrh zákona o státním zastupitelství

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Zuzka Bebarová Rujbrová, Vojtěch Filip, Zdeněk Klanica, Dalibor Matulka, Karel Vymětal) předložila sněmovně návrh zákona 5. 5. 1997.
Zástupce navrhovatele: Rujbrová Zuzka.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 193/0 dne 14. 5. 1997.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 16. 5. 1997. Vláda zaslala stanovisko 13. 6. 1997. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 13. 6. 1997 jako tisk 193/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 19. 6. 1997. Určil zpravodaje: Mgr. Jaroslav Orel a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 10. 7. 1997 na 12. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 454).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona v obecné rozpravě 15. 10. 1997 na 15. schůzi zamítnut (usnesení č. 494).Hesla věcného rejstříku: Soudnictví

Deskriptory EUROVOCu: orgány veřejné správy, správní řízení, státní zástupceISP (příhlásit)