Sněmovní tisk 187
Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje z.č. 137/1996 Sb.

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Jiří Hofman, Antonín Macháček, Zdeněk Škromach, Rudolf Tomíček, Luděk Polášek, Hana Orgoníková) předložila sněmovně návrh zákona 29. 4. 1997.
Zástupce navrhovatele: Hofman Jiří.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 187/0 dne 30. 4. 1997.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 6. 5. 1997. Vláda zaslala stanovisko 5. 6. 1997. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 5. 6. 1997 jako tisk 187/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaDeskriptory EUROVOCu: péče o postižené osoby, sociální dávky, zdravotně postižený člověkISP (příhlásit)