Sněmovní tisk 178
Vládní návrh zákona na změnu a doplnění z. č. 171/1991 Sb.

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 7. 4. 1997.
Zástupce navrhovatele: Pilip Ivan.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 178/0 dne 11. 4. 1997.

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 17. 4. 1997. Určil zpravodaje: Ing. Jan Grůza a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

  • 1

    1. Čtení proběhlo 9. 7. 1997 na 12. schůzi. Návrh zákona zamítnut (usnesení č. 449).Hesla věcného rejstříku: Fond národního majetku, Odškodnění, Privatizace

Deskriptory EUROVOCu: odškodnění, privatizace, způsob financováníISP (příhlásit)