Sněmovní tisk 176
Návrh zákona na změnu a doplnění z. o Kanceláři prezidenta

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 4. 4. 1997.
Zástupce navrhovatele: Dostál Pavel, Jičínský Zdeněk.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 176/0 dne 8. 4. 1997.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 9. 4. 1997. Vláda zaslala stanovisko 6. 5. 1997. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 6. 5. 1997 jako tisk 176/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 5. 1997. Určil zpravodaje: Marek Benda a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 9. 7. 1997 na 12. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 448).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 15. 10. 1997 na 15. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 15. 10. 1997 na 15. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 176/3, který byl rozeslán 15. 10. 1997 v 19:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 22. 10. 1997 na 15. schůzi.
  Návrh zákona zamítnut.Hesla věcného rejstříku: Majetek České republiky

Deskriptory EUROVOCu: nemovitý majetek, veřejný majetekISP (příhlásit)