Sněmovní tisk 161
P.Dostála ve věci výkonu pravom.policej.přísl.-nezl.Turková

Dokument

Autor: Pavel Dostál

Úplný název: Interpelace poslance Pavla Dostála na ministra vnitra Jana Rumla ve věci výkonu praomoci policejních příslušníků v případě nezletilé Denisy Turkové
Adresát: Jan Ruml
Podáno dne: 31. 1. 1997
Odesláno adresátovi: 7. 2. 1997
O zařazení na schůzi požádáno dne: 25. 3. 1997

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 27. 3. 1997 jako tisk 161/0.


  • PS

    Interpelace projednána dne: 27. 3. 1997 na 10. schůzi
    Výsledek hlasování: Bez usneseníDeskriptory EUROVOCu: lidská práva, ochrana dítěte, policie, práva dítěteISP (příhlásit)