Sněmovní tisk 159
Návrh zákona o přiznání k majetku

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 25. 3. 1997.
Zástupce navrhovatele: Sládek Miroslav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 159/0 dne 26. 3. 1997.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 28. 3. 1997. Vláda zaslala stanovisko 21. 4. 1997. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 21. 4. 1997 jako tisk 159/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 24. 4. 1997. Určil zpravodaje: Ing. Petr Vrzáň a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 20. 5. 1997 na 11. schůzi. Návrh zákona zamítnut (usnesení č. 345).Hesla věcného rejstříku: Daně a poplatky

Deskriptory EUROVOCu: daň z majetku, daň z příjmů, daňová kontrola, nabytí vlastnictví, soukromý majetekISP (příhlásit)