Sněmovní tisk 152
Vládní návrh zákona o správních poplatcích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 13. 3. 1997.
Zástupce navrhovatele: Pilip Ivan.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 152/0 dne 19. 3. 1997.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 26. 3. 1997. Určil zpravodaje: Mgr. Stanislav Pěnička a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 16. 5. 1997 na 11. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 334).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 15. 10. 1997 na 15. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 15. 10. 1997 na 15. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 152/3, který byl rozeslán 16. 10. 1997 v 10:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 22. 10. 1997 na 15. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 510).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 19. 2. 2004 návrh zákona Senátu jako tisk 1997/84, dokument 1997/84/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 2. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing.  Jan Zapletal) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (JUDr.  Jiří Vyvadil), Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (RNDr. Alena Palečková).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 5. 11. 1997 a přijal usnesení č. 1997/37, které bylo rozdáno jako tisk 1997/84/2 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 5. 11. 1997 a přijal usnesení č. 1997/22, které bylo rozdáno jako tisk 1997/84/3 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 6. 11. 1997 a přijal usnesení č. 1997/59, které bylo rozdáno jako tisk 1997/84/1 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 13. 11. 1997 na 1997/9. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 1997/141).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 19. 11. 1997.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 3. 12. 1997.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 3. 12. 1997.

Zákon vyhlášen 16. 12. 1997 ve Sbírce zákonů v částce 102 pod číslem 305/1997 Sb.Hesla věcného rejstříku: Poplatky

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Peněžnictví a pojišťovnictví, Pracovní síla, Státní správa a justice, Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: ceník, daňový poplatník, orgány veřejné správy, správní formalityISP (příhlásit)