Sněmovní tisk 149
Návrh ústavního zákona o referendu a lid. zákonodár. inic.

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 12. 3. 1997.
Zástupce navrhovatele: Jičínský Zdeněk.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 149/0 dne 13. 3. 1997.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 18. 3. 1997. Vláda zaslala stanovisko 14. 4. 1997. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 14. 4. 1997 jako tisk 149/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 17. 4. 1997. Určil zpravodaje: RNDr. Libor Kudláček a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 16. 5. 1997 na 11. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 340).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 14., 15. 10. 1997 na 15. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 15. 10. 1997 na 15. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 149/3, který byl rozeslán 15. 10. 1997 v 18:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 22. 10. 1997 na 15. schůzi.
  Návrh zákona zamítnut.Hesla věcného rejstříku: Referendum, Ústava České republiky, ústavní zákony

Deskriptory EUROVOCu: petice, referendum, ústavaISP (příhlásit)