Sněmovní tisk 14
Návrh zákona o působnosti Úřadu pro státní informační systém

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 17. 7. 1996.
Zástupce navrhovatele: Parkanová Vlasta.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 14/0 dne 17. 7. 1996.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 17. 7. 1996. Určil zpravodaje: Ivan Vrzal a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 26. 7. 1996 na 4. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 50).

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 26. 9. 1996 usnesení doručené poslancům jako tisk 14/1.
  • Petiční výbor projednal návrh zákona a vydal 30. 9. 1996 usnesení doručené poslancům jako tisk 14/2.
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 2. 10. 1996 na 5. schůzi.
  Návrh zákona v podrobné rozpravě 30. 10. 1996 na 6. schůzi vrácen výborům k novému projednání (usnesení č. 140).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 11. 12. 1996 na 7. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 11. 12. 1996 na 7. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 14/4, který byl rozeslán 12. 12. 1996 v 12:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 7. 2. 1997 na 8. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 218).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 18. 2. 2004 návrh zákona Senátu jako tisk 1997/15, dokument 1997/15/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 2. 2005 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (JUDr.  Richard Salzmann) a přikázal tisk k projednání: Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu (Mgr. Pavel Eybert).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 26. 2. 1997 a přijal usnesení č. 1997/5, které bylo rozdáno jako tisk 1997/15/1 (schvaluje).
  • Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu projednal návrh dne 26. 2. 1997 a přijal usnesení č. 1997/14, které bylo rozdáno jako tisk 1997/15/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 7. 3. 1997 na 1997/2. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 1997/30).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 7. 3. 1997 poslancům jako tisk 14/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 7. 3. 1997 poslancům jako tisk 14/6.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 26. 3. 1997 na 10. schůzi.
  Sněmovna zákon nepřijala (hlasování č. 46).Hesla věcného rejstříku: Správa státní

Deskriptory EUROVOCu: informační systém, ochrana údajů, přenesení pravomoci, ústřední orgány státní správyISP (příhlásit)