Sněmovní tisk 135
Návrh zákona o Parlamentní stráži

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 12. 2. 1997.
Zástupce navrhovatele: Sládek Miroslav.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 135/0 dne 13. 2. 1997.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 17. 2. 1997. Vláda zaslala stanovisko 18. 3. 1997. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 18. 3. 1997 jako tisk 135/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Parlament

Deskriptory EUROVOCu: parlament, policie, veřejná bezpečnostISP (příhlásit)