Sněmovní tisk 13
Návrh zákona o působnosti Úřadu pro ochranu konkurence

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 17. 7. 1996.
Zástupce navrhovatele: Klaus Václav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 13/0 dne 17. 7. 1996.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 17. 7. 1996. Určil zpravodaje: Ing. Josef Holub a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 26. 7. 1996 na 4. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 49).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 2. 10. 1996 na 5. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 2. 10. 1996 na 5. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 13/2, který byl rozeslán 2. 10. 1996 v 20:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 11. 10. 1996 na 5. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 112).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 17. 10. 1996.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 17. 10. 1996.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 24. 10. 1996.

Zákon vyhlášen 1. 11. 1996 ve Sbírce zákonů v částce 80 pod číslem 273/1996 Sb.Hesla věcného rejstříku: Správa státní

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: kontrola restriktivních praktik, přenesení pravomoci, soutěžní politika, ústřední orgány státní správyISP (příhlásit)