Sněmovní tisk 107
Návrh novely z. o rozhlas. a televiz. poplatcích a dalších z

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Dalibor Matulka, Pavla Jurková, Pavel Dostál, Miloslav Kučera, Ladislav Skopal, Ivan Langer, Václav Svoboda, Martin Přibáň, Hana Škorpilová) předložila sněmovně návrh zákona 13. 12. 1996.
Zástupce navrhovatele: Matulka Dalibor.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 107/0 dne 16. 12. 1996.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 17. 12. 1996. Vláda zaslala stanovisko 16. 1. 1997. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 16. 1. 1997 jako tisk 107/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 19. 2. 2004 návrh zákona Senátu jako tisk 1997/49, dokument 1997/49/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 2. 2005 stanovil garančním výborem Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu (Doc.RNDr. Vladislav Malát, CSc.) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing.  Jan Zapletal), Ústavně-právní výbor (JUDr. Pavel Rychetský).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 4. 6. 1997 a přijal usnesení č. 1997/28, které bylo rozdáno jako tisk 1997/49/2 (schvaluje).
  • Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu projednal návrh dne 5. 6. 1997 a přijal usnesení č. 1997/37, které bylo rozdáno jako tisk 1997/49/1 (nezabývat se).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 5. 6. 1997 a přijal usnesení č. 1997/22, které bylo rozdáno jako tisk 1997/49/3 (schvaluje).
  • Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu projednal návrh dne 12. 6. 1997 a přijal usnesení č. 1997/40, které bylo rozdáno jako tisk 1997/49/4 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 12. 6. 1997 na 1997/4. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 1997/91).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 13. 6. 1997.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 18. 6. 1997.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 20. 6. 1997.

Zákon vyhlášen 26. 6. 1997 ve Sbírce zákonů v částce 48 pod číslem 135/1997 Sb.Hesla věcného rejstříku: Poplatky, Rada České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, Rozhlas, Televize

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: parafiskalita, rozhlasové vysílání, televize, veřejná instituce, veřejná službaISP (příhlásit)