Sněmovní tisk 103
Návrh novely zákona o Ústavním soudu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Vojtěch Filip, Dalibor Matulka, Zuzka Bebarová Rujbrová) předložila sněmovně návrh zákona 10. 12. 1996.
Zástupce navrhovatele: Filip Vojtěch.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 103/0 dne 11. 12. 1996.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 13. 12. 1996. Vláda zaslala stanovisko 10. 1. 1997. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 10. 1. 1997 jako tisk 103/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Referendum, Ústavní soud

Deskriptory EUROVOCu: referendum, rozhodovací pravomoc, soudní řízení, ústavní soudISP (příhlásit)