Sněmovní tisk 700
Zák. o úpravě majet. vztahů Federace židov. obcí v ČR

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3


ISP (příhlásit)