Sněmovní tisk 2106
Zákon - novela z. o volbách do Parlamentu ČR

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 2. 2. 1996.
Zástupce navrhovatele: Ruml Jan.

Poslanecká sněmovnaISP (příhlásit)