Sněmovní tisk 2100
Dohoda o provádění části XI Úmluvy OSN o mořském právu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 24. 1. 1996.
Zástupce navrhovatele: Dyba Karel.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 2100/0 dne 24. 1. 1996.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 25. 1. 1996. Určil zpravodaje: RNDr. Jiří Payne a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 13. 2. 1996 na 39. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 950).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 6. 3. 1996 usnesení doručené poslancům jako tisk 2100/1.
 • 2

  2. Čtení proběhlo 14. 3. 1996 na 40. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1031).ISP (příhlásit)