Sněmovní tisk 2096
Zákon - ústavní zákon o referendu a novela Ústavy

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

JUDr. Dalibor Matulka předložil sněmovně návrh zákona 19. 1. 1996.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 2096/0 dne 23. 1. 1996.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 23. 1. 1996. Vláda zaslala stanovisko 22. 2. 1996. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 22. 2. 1996 jako tisk 2096/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 22. 2. 1996. Určil zpravodaje: Marek Benda a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 13., 14. 3. 1996 na 40. schůzi. Návrh zákona zamítnut (usnesení č. 1024).Hesla věcného rejstříku: Referendum, Ústava České republiky, ústavní zákonyISP (příhlásit)