Sněmovní tisk 2046
Zákon - novela z. o důchodovém pojištění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 5. 1. 1996.
Zástupce navrhovatele: Řezáč Vladimír.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 2046/0 dne 9. 1. 1996.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 10. 1. 1996. Vláda zaslala stanovisko 8. 2. 1996. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 8. 2. 1996 jako tisk 2046/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaISP (příhlásit)