Sněmovní tisk 2002
Zákon - novela zákona o správě daní a poplatků

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

RNDr. Tomáš Páv předložil sněmovně návrh zákona 1. 12. 1995.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 2002/0 dne 5. 12. 1995.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 6. 12. 1995. Vláda zaslala stanovisko 5. 1. 1996. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 5. 1. 1996 jako tisk 2002/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 18. 1. 1996. Určil zpravodaje: Jozef Wagner a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh zákona vzat zpět 9. 2. 1996.Hesla věcného rejstříku: Daně a poplatkyISP (příhlásit)