Sněmovní tisk 1973
Zákon - novela z. o volbách do Parlamentu České republiky

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Ing. Ivan Bečvář předložil sněmovně návrh zákona 3. 11. 1995.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1973/0 dne 9. 11. 1995.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 9. 11. 1995. Vláda zaslala stanovisko 8. 12. 1995. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 8. 12. 1995 jako tisk 1973/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 13. 12. 1995. Určil zpravodaje: JUDr. Libor Novák a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh zákona vzat zpět 22. 12. 1995.Hesla věcného rejstříku: ParlamentISP (příhlásit)