Sněmovní tisk 1969
Zákon o státních svátcích, svátcích a památných a význ.dnech

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 2. 11. 1995.
Zástupce navrhovatele: Drápela Jiří.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1969/0 dne 6. 11. 1995.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 7. 11. 1995. Vláda zaslala stanovisko 30. 11. 1995. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 30. 11. 1995 jako tisk 1969/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: VýročíISP (příhlásit)