Sněmovní tisk 1968
Zákon - novela z. o dani dědické, darovací a z převodu nem.

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 1. 11. 1995.
Zástupce navrhovatele: Křížek Josef.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1968/0 dne 6. 11. 1995.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 7. 11. 1995. Vláda zaslala stanovisko 8. 12. 1995. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 8. 12. 1995 jako tisk 1968/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 13. 12. 1995. Určil zpravodaje: Ing. Jan Třebický a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 20. 12. 1995 na 38. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 881).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 30. 1. 1996 usnesení doručené poslancům jako tisk 1968/2.
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 15. 2. 1996.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 15. 2. 1996.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1968/3, který byl rozeslán 29. 2. 1996 v 14:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 3. 1996 na 40. schůzi.
  Návrh zákona vrácen do obecné rozpravy 2. čtení (usnesení č. 1006).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 13. 3. 1996.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 13. 3. 1996.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1968/4, který byl rozeslán 13. 3. 1996 v 17:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 14. 3. 1996 na 40. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1035).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání .
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Zákon vyhlášen 26. 4. 1996 ve Sbírce zákonů v částce 32 pod číslem 96/1996 Sb.Hesla věcného rejstříku: Daně a poplatky

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Národní hospodářství, Občan, Státní správa a justiceISP (příhlásit)