Sněmovní tisk 1951
Zákon - novela stavebního zákona

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 11. 10. 1995.
Zástupce navrhovatele: Opatřil Rudolf.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1951/0 dne 16. 10. 1995.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 18. 10. 1995. Vláda zaslala stanovisko 17. 11. 1995. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 17. 11. 1995 jako tisk 1951/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Zákon stavebníISP (příhlásit)