Sněmovní tisk 1901
Úmluva č.175 a Doporučení č.182 Mez.organizace práce

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 21. 8. 1995.
Zástupce navrhovatele: Josef Zieleniec.

Poslanecká sněmovnaISP (příhlásit)