Sněmovní tisk 1506
Zákon o zvýšení vyplácených důchodů a přiznávaných v roce 19

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S
 • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
 • Vláda předložila 1995-02-06 sněmovně návrh zákona.
  Zástupce navrhovatele: Vodička Jindřich.
  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1506.
 • Organizační výbor navrhl upuštění od projednávání zásad zákona a vydal 7.02.1995 usnesení č. 487 rozdané jako tisk 1509. Určil garančním výborem Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví a přikázal návrh zákona k projednání výborům: Rozpočtový výbor, Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví.
   Společná zpráva výborů k návrhu zákona vydána jako tisk 1581.
    Návrh na upuštění od projednání zásad zákona byl 9.02.1995 na 28. schůzi schválen (usnesení č. 587).
     Návrh zákona 19.04.1995 na 30. schůzi schválen (usnesení č. 637).
    • PREZIDENT
    • Zákon doručen prezidentovi k podepsání 21.04.1995.
     Prezident zákon podepsal 28.04.1995.
    • Schválený zákon doručen k podpisu premiérovi.

     Zákon vyhlášen 18. 5. 1995 ve Sbírce zákonů v částce 17 pod číslem 76/1995 Sb.     Hesla věcného rejstříku: Důchody

     Hesla Přehledu legislativní činnosti: Pracovní sílaISP (příhlásit)