Sněmovní tisk 1449
Zákon - novela zákona o ochraně před alkoholismem - poslan.

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3
 • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
 • Poslanecký návrh zákona předložen 1995-01-24 sněmovně.
  Zástupce navrhovatele: Jaroš Emil.
  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1449.

  Zásady zákona projednány jako tisk 1082.

  Návrh zákona 26.01.1995 zaslán vládě k zaujetí stanoviska.
 • Organizační výbor určil garančním výborem Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví a přikázal návrh zákona k projednání výborům: Výbor petiční, pro lidská práva a národnosti, Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví, Zemědělský výbor.
   Společná zpráva výborů k návrhu zákona vydána jako tisk 1631.
    Návrh zákona 19.04.1995 na 30. schůzi schválen (usnesení č. 638).
   • PREZIDENT
   • Zákon doručen prezidentovi k podepsání 11.05.1995.
    Prezident zákon nepodepsal a vrátil jej sněmovně.
   • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
   • Sněmovna hlasovala o zákonu vráceném prezidentem.
    Vrácený návrh zákona zamítnut.

    Hesla věcného rejstříku: ToxikománieISP (příhlásit)