Sněmovní tisk 1268
Zákon, kterým se mění školský zákon a některé další zákony

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S
 • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
 • Poslanecký návrh zákona předložen 1994-10-20 sněmovně.
  Zástupce navrhovatele: Kozel František.
  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1268.
  Návrh zákona 25.10.1994 zaslán vládě k zaujetí stanoviska.
 • Organizační výbor navrhl upuštění od projednávání zásad zákona a vydal 20.10.1994 usnesení č. 430 rozdané jako tisk 1273. Navrhl zkrácení lhůty k projednání návrhu zákona na 40 dnů od rozdání poslancům a vydal 20.10.1994 usnesení č. 430 rozdané jako tisk 1276. Určil garančním výborem Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a přikázal návrh zákona k projednání výborům: Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.
   Společná zpráva výborů k návrhu zákona vydána jako tisk 1345.
    Návrh na upuštění od projednání zásad zákona byl 1.11.1994 na 24. schůzi schválen (usnesení č. 483).
    Návrh na zkrácení lhůty k projednání byl 1.11.1994 na 24. schůzi schválen (usnesení č. 484).
     Návrh zákona 8.12.1994 na 25. schůzi schválen (usnesení č. 523).
    • PREZIDENT
    • Zákon doručen prezidentovi k podepsání 13.12.1994.
     Prezident zákon podepsal 22.12.1994.
    • Schválený zákon doručen k podpisu premiérovi.

     Zákon vyhlášen 30. 12. 1994 ve Sbírce zákonů v částce 74 pod číslem 256/1994 Sb.     Hesla věcného rejstříku: Školství

     Hesla Přehledu legislativní činnosti: ŠkolstvíISP (příhlásit)