Sněmovní tisk 1207
Smlouva s Rakouskou republikou o dodatku o vydávání

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P
  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
  • Smlouva předložena sněmovně dne 1994-10-04.
    Zástupce navrhovatele: Kalvoda Jan.
    Text smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 1207 dne 1994-10-07.
  • Organizační výbor určil garančním výborem Zahraniční výbor a přikázal smlouvu výborům: Ústavně právní výbor, Zahraniční výbor.
      Smlouva byla dne na 25. schůzi schválena (usnesení č. 5420).


ISP (příhlásit)