Sněmovní tisk 1032
Výroční zpráva Rady České televize za rok 1993

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS V Č Zprava

Úplný název: Výroční zpráva Rady České televize o činnosti České televize v roce 1993
Autor: Rada ČT
Předloženo: 20.06.1994
Rozesláno všem poslancům 13. 6. 1994 jako sněmovní tisk 1032.
Organizační výbor určil garančním výborem Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a přikázal zprávu k projednání výborům: Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.
    Zpráva 27. 9. 1994 na 23. schůzi schválena (usnesení č. 465).

    Hesla věcného rejstříku: TelevizeISP (příhlásit)