Sněmovní tisk 976
Zákon o sídle Parlamentu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3
 • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
 • Poslanecký návrh zákona předložen 1994-05-06 sněmovně.
  Zástupce navrhovatele: Kašpárek Mirosla.
  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 976.

  Zásady zákona projednány jako tisk 366.

  Návrh zákona 13.05.1994 zaslán vládě k zaujetí stanoviska.
 • Organizační výbor určil garančním výborem Ústavně právní výbor a přikázal návrh zákona k projednání výborům: Rozpočtový výbor, Ústavně právní výbor.
   Společná zpráva výborů k návrhu zákona vydána jako tisk 1063.
   Společná zpráva výborů k návrhu zákona vydána jako tisk 1147.
    Návrh zákona na 23. schůzi zamítnut.

    Hesla věcného rejstříku: ParlamentISP (příhlásit)